Products

Danish hoa quả

Là một loại bánh ngọt nhẹ được làm từ một loại bột nhiều lớp bao gồm bột và bơ hoặc chất béo rắn khác. Bơ được đặt bên trong bột, tạo ra một miếng bánh được gấp lại và lăn ra trước khi nướng.

25,000

Ship:

Share
Add to Cart

Danish hoa quả

Là một loại bánh ngọt nhẹ được làm từ một loại bột nhiều lớp bao gồm bột và bơ hoặc chất béo rắn khác. Bơ được đặt bên trong bột, tạo ra một miếng bánh được gấp lại và lăn ra trước khi nướng.